Aktuality

21. 3. 2017 14:49

Víkendový seminář  o kurzech Alfa se uskutečnil od 5 do 7. května 2017 na sv. Hostýně.Pořádal ho nadační fond Credo společně s Komunitou Blahoslavenství pod záštitou Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.

Byl určen všem, kdo chtějí pracovat na evangelizaci, touží svědčit o Pánu Ježíši a své křesťanské víře.Přijelo  asi 50 účastníků.

Těm, kdo už kurzy pořádají, nabídl nové podněty a impulsy, prezentaci nových přístupů a také prostor pro sdílení zkušeností.

Těm, kteří teprve plánují s kurzy začít, nabídl ukázkový večer Alfy, zkušenosti odjinud, povzbuzení a praktický návod „jak na to“.  

Součástí semináře byly také volitelné přednášky „Jak uspořádat první kurz Alfa?“, „Jak zlepšit stávající kurz?“, „Kurzy  Alfa pro mládež“ atd.

Na semináři přednášeli Mudr. Marie Svatošová, manželé Renata a Václav HronoviKamil Obr (farnost Rožnov pod Radhoštěm), P. Vojtěch Koukal (farnost Dolany u Olomouce), Radek Voříšek a další zkušení alfáci.

Důležitou součástí programu byly mše svatáadorace a také čas společné modlitby a chvály i přímluvné modlitby za kurzy Alfa, organizátory a účastníky. 

Atmosféra setkání byla moc příjemná, společné modlitby účastníky stmelily a vznikla nová přátelství a kontakty pro budoucí spolupráci. Zažili jsme také spoustu legrace a vzájemného povzbuzení.

Překrásné ubytování a stravování bylo zajištěno v poutních domech na sv. Hostýně.

19. 1. 2017 14:27

Zveme zkušené i čerstvě zapálené i všechny ostatní , kteří jsou jakkoli účastni na kurzech Alfa na víkendové setkání organizátorů kurzu ve dnech 4.-5. února 2017 na Vranov u Brna. Bližší informace na  letáčku.

14. 11. 2016 14:52

Na začátku příštího roku se , jako každoročně, uskuteční Seminář o kurzech Alfa. V sobotu 4. února se sejdou noví zájemci o pořádání kurzu i ti, kteří již mají letité zkušenosti v tomto způsobu evangelizace, aby společně strávili tento den, pomodlili se za kurzy, jejich organizátory, účastníky a sdíleli své zkušenosti pro povzbuzení ostatních. Další součástí programu budou svědectví, novinky z Kanceláře Alfy, a volitelné semináře na mnohá zajímavá témata. Např. "jak uspořádat první kurz Alfa?", "jak zlepšit stávající kurz?", Vedení diskuse na skupince" a další. Zazní také přednášky o kurzech"Jak začít znovu" a "Peníze a já". Hlídání dětí od 5 do 10 let pro registrované účastníky bude zajištěno. Polední polévka také.

Vstupné bude tentokrát dobrovolné.

Přihlašovat se je možné na www.kurzyalfa.cz

více informací na http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/kalendar-krestanskych-akci/seminar-kurzu-alfa

22. 6. 2016 14:28

Ve dnech konání Katolické charismatické konference v Brně se v sobotu 9. července opět uskutečnilo setkání zástupců farností, které pořádají kurzy Alfa. Společně jsme se pomodlili za účastníky kurzů (minulé i budoucí), za členy organizačních týmů a jejich rodiny, za náš národ. Dále jsme hovořili o tom, co se kde děje a plánuje.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili, kdo pracují v evangelizaci a snaží se být svědky Ježíše Krista. Kéž vám Bůh žehná a dává radost z ovoce vaší práce.

21. 6. 2016 21:06

Iniciativa Alfy letos poprvé proběhne celosvětově!

Vize kurzů Alfa: Evangelizace národa, oživení církve a proměna společnosti.

Během letošního září proběhne ve více než 60 zemích světa první celosvětová propagační kampaň kurzů Alfa. Mediální tváří iniciativy se stal mezinárodně známý britský cestovatel, dobrodruh a moderátor Edward Michael Grylls přezdívaný Bear. Proslavil se jako průvodce v seriálu "Nutné k přežití" , vysílaném na stanici Discovery Channel. Bear před několika lety absolvoval Alfu v londýnské anglikánské farnosti Nejsvětější Trojicev Bromptonu, kde našel osobní víru v Boha.

Mezi státy, kde kampaň proběhne, je i Česká republika. KurzyAlfa u nás již téměř 20 let pořádají křesťané ze 16 různých denominací, počet katolických farností také roste. Jejich zkušenosti z posledních let ukazují, že Alfa je efektivním způsobem, jak sdílet evangelium s nevěřícími. V katolickém prostředí se osvědčila spontaneita a přátelské ovzduší, které se většinou vytvoří během setkávání. Do poloviny roku 2016 pořádalo kurz Alfa téměř 50 katolických farností.

Česká kancelář Alfy se v rámci kampaně letos soustředí zejména na internetovou propagaci a propagaci na facebooku. I když osobní pozvání zůstává nejúčinnější formou pozvání hostů na kurz, ze zkušenostíz minulých let je patrné, že vhodná propagace může zvýšit celkovou účast hostů na Alfě až o třetinu.

Budeme rádi, pokud se k iniciativě „Zveme Česko na večeři“ ve své farnosti připojíte a kurz uspořádáte i vy. Doporučený termín zahájení kurzu je v týdnu od 26. září 2016. Česká kancelář kurzů Alfa připravila veškeré potřebné materiály včetně grafiky kampaně, kterou si registrovaní pořadatelé kurzů mohou stáhnout z webu www.kurzyalfa.cz. Registrovaní poradci Vám mohou pomoci připravit Váš tým tak, aby byl Vámi pořádáný kurz co nejlepší.Informační stolek o kurzech Alfa, podobně jako v minulých letech, najdete i letos na katolické charismatické konferenci, pořádané ve dnech  6.-10. července 2016 na Výstavišti  v Brně. Bližší informace vám u něho podají Václav a Renata Hronovi a MUDr Marie Svatošová.

30. 7. 2015 22:10

V loňském roce vydalo Karmelitánské nakladatelství nvou knihu autora kurzů Alfa Nicka Gumbela s názvem "Ježíšův životní styl".

Tuto i další knihy, související s kurzy Alfa si můžete objednat na:
http://www.ikarmel.cz/knihy.php?styp=autori&pr=Gumbel&jm=Nicky&x=22&y=11

19. 9. 2013 9:44
Pozvěte své přátele, blízké, známé na Kurzy Alfa - video na youtube.com
20. 8. 2013 13:20
I v letošním roce měly kurzy Alfa k dispozici stoleček v zadní části haly na brněnském Výstavišti, kde se konala charismatická konference. Letos bylo jasně patrné, že pro mnohé křesťany už kurz Alfa není neznámý pojem. Přibývá farností, které zkoušejí pořádat tento evangelizační kurz a mnozí zakoušejí radost z tohoto elegantního způsobu hlásání Evangelia. Během konferenčních dnů se podařilo uspořádat setkání zástupců farností, kde kurzy běžely nebo se v nejbližší době chystají. Sešlo se nás asi padesát. Pohovořili jsme o svých zkušenostech, sdělili si několik nápadů a postřehů, vzájemně se povzbudili a pomodlili se za všechny, kdo slouží v církvi na poli evangelizace. Také jsme se modlili za budoucí hosty. Otázka, kterou řeší téměř bez výjimky všechna farní společenství, je, kam zvát účastníky po skončení kurzů, jaký program je pro ně nejvhodnější. Mnozí se těší na podzim, kdy se v celé zemi budou konat kurzy propojeny Iniciativou " Zveme Česko na večeři".
7. 10. 2012 21:50

Nicky Gumbel a další členové Alpha International se v pátek 21. září setkali s vídeňským arcibiskupem kardinálem Christophem Schönbornem. Kardinál, který podporuje růst Alfy v katolické církvi v Rakousku, o ní mluvil velmi vřele. Nicky Gumbel promluvil k více než třem stovkám mladých lidí na setkání ‘Herbsttage 12‘,které organizovala loretánská komunita v ‘Operngasse’ v centru Vídně. Mluvil o Ježíšově výzvě učedníkům, aby spustili sítě na hlubinu ( Lukáš 5, 1-11).

Komunita Loretto oslavuje tento rok 25. výročí založení Georgem Mayr-Melnhofem a Maximilianem Oettingenem, kteří se původně scházeli ke společné modlitbě jedenkrát týdně. Dnes má tato komunita více než 350 vedoucích, kteří pokračují v modlitbě a jsou zapojeni také do nepřetržité modlitební aktivity 24/7 v letošním roce. Přáním komunity je přivést mladé lidi blíže k Ježíši Kristu skrze působení Ducha svatého.

18. 7. 2012 21:51

Koordinátoři „Alpha International“ z farnosti Nejsvětější Trojice v Londýně vyhlásili rok 2012 celosvětovým rokem modlitby za kurzy Alfa a za společenství, která Alfu pořádají. Cílem bylo pokrýt modlitbami celý rok, všech 52 týdnů, 24 hodin denně. K této iniciativě byly přizvány národní kanceláře kurzů Alfa po celém světě.
 
České republice byl přidělen termín od 7. do 13. října 2012.  Celé toto období bylo pokryto dobrovolníky, kteří se hodinu po hodině modlili. Pro mnohé zúčastněné to byla velmi krásná a povzbudivá zkušenost. Chvála Pánu za to, že se opět podařilo sjednotit křesťany z různých církví na společném díle. Kéž Bůh žehná kurzům Alfa i nadále.
12